Много Българи се питат точно този въпрос – Ще има ли Парични Обезщетения от НОИ? На този въпрос най – добрият отговор е да се погледни официалният сайт на Националния осигурителен институт който е nssi.bg
Ние следим и информираме нашите читатели, но за сега не знаем какви мерки ще бъдат взети от НОИ
В различни държави вече започнаха да получават различни помощи, при нас само се предполага за сега.

Парични обезщетения за майчинство;
Парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване;
Парични обезщетения при временна неработоспособност;
Парични обезщетения при трудоустрояване;
Парични обезщетения за безработица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
Парични помощи от ДОО.
Посетете тази страница за повече информация: https://www.nssi.bg/benefits
Споделете с приятели