В тази статия ще се опитаме да споделим малко повече информация за това какви Обезщетения от Националния осигурителен институт Ви се полагат и при какви условия. За да вземете Обезщетения от Националния осигурителен институт трябва да видите в коя категория попадате, ето част от тях:

Парични обезщетения за майчинство;
Парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване;
Парични обезщетения при временна неработоспособност;
Парични обезщетения при трудоустрояване;
Парични обезщетения за безработица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
Парични помощи от ДОО.

Цитираме: “Правото на лицата на такива обезщетения се обуславя от обхвата и участието им в задължителното обществено осигуряване за периоди, предхождащи настъпването на определен риск. Документите за определяне правото и размера на краткосрочните парични обезщетения и помощите от държавното обществено осигуряване се подават в компетентното териториално поделение на Националния осигурителен институт.”

Надяваме се тази информация да Ви полезна! За повече конкретика посетете тази страница: https://www.nssi.bg/benefits
Това е официалният сайт на Националния осигурителен институт (НОИ)
Споделете тази информация с приятели и роднини