Предполагаме, че повече от Вас се интересуват от Паричните Обезщетения които дават от Обезщетения от Националния осигурителен институт съкратено “НОИ”. Много от Вас се чудят да ли държавата ще се погрижи за хората останали без работа, за хората в временна неработоспособност и други. Най – точната иформация можете да намерите на линк в долната част на статията. Това е от официалният сайт на НОИ.

Цитираме: “Правото на лицата на такива обезщетения се обуславя от обхвата и участието им в задължителното обществено осигуряване за периоди, предхождащи настъпването на определен риск. Документите за определяне правото и размера на краткосрочните парични обезщетения и помощите от държавното обществено осигуряване се подават в компетентното териториално поделение на Националния осигурителен институт.”

Надяваме се тази информация да Ви полезна! За повече конкретика посетете тази страница: https://www.nssi.bg/benefits
Това е официалният сайт на Националния осигурителен институт (НОИ)
Споделете тази информация с приятели и роднини