Разберете с колко ще се увеличат Вашите спестявания след 3 месеца като избери едно число от 1 до 12. Спестяванията са много важни и е хубаво да бъдат започнати колкото се може по – рано. Това е спестовен тест измислен от създателите на informaciq.info.

1. Вашите спестявания ще се увеличат с 800лв

2. Вашите спестявания ще се увеличат с 6700лв

3. Вашите спестявания ще се увеличат с 4300лв

4. Вашите спестявания ще се увеличат с 1000лв

5. Вашите спестявания ще се увеличат с 500лв

6. Вашите спестявания ще се увеличат с 4000лв

7. Вашите спестявания ще се увеличат с 3500лв

8. Вашите спестявания ще се увеличат с 800лв

9. Вашите спестявания ще се увеличат с 1500лв

10. Вашите спестявания ще се увеличат с 2200лв

11. Вашите спестявания ще се увеличат с 900лв

12. Вашите спестявания ще се увеличат с 7000лв